Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Kandydatka do Rady Miasta Sochaczewa-Henryka Cieślak

dodano 2014-10-27 21:45 w kategorii: Informacje

Henryka Cieślak – Okręg 6, poz. 2 Od urodzenia mieszkanka Sochaczewa, zamężna, dwoje dorosłych dzieci, troje wnucząt. Obecnie na emeryturze. Całe swoje 35-letnie życie zawodowe, związałam z pracą w strukturach lokalnych samorządów (Urząd Miejski, Powiatowy Zarząd Dróg). Nie szczędziłam nigdy czasu na poświęcanie się pracy społecznej, która pozostaje do dziś moją pasją. Jestem osobą ambitną i zawsze otwartą na współpracę z innymi, dla osiągania wyznaczonych celów. Jeśli uzyskam poparcie, zapewniam, że będzie mi zawsze przyświecała zasada komunikowania się z wyborcami, ponieważ uważam, że tylko w oparciu o konstruktywny dialog możemy wspólnie pracować dla dobra naszego miasta. Jestem osobą wrażliwą na krzywdę ludzką. Przeprowadziłam kilka akcji charytatywnych dla najuboższych rodzin w naszym mieście, miedzy innymi takich jak „Wyprawka szkolna” czy „Świąteczna paczka”. Moje priorytetowe zadania to: - poprawa stanu dróg miejskich i chodników szczególnie tych, które mają znaczenie dla mieszkańców osiedla, - wzmacnianie działań na rzecz poprawy ładu i porządku publicznego, - budowa kładki na rzece Bzurze w ciągu ulic Zamkowej i Toruńskiej, - wykorzystanie terenów nad rzeką Bzurą dla celów rekreacyjnych, - bezpłatny Internet w mieście, - budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz boiska sportowego na naszym osiedlu, - przebudowa infrastruktury kompleksu stadionu „Orkan”. Jako radna zawsze będę służyła pomocą, nie boję się trudnych wyzwań. Nie zapomnę o swoich wyborcach i wyborczych obietnicach.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.